ღ پـرسـه خـیـال در کـوچـه تـنـهـایـی ღ همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و شیرین لیلی و مجنون ویس و رامین پیر مرد و پیرزن “تو” و اون “من” و تنهایی… . . . شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می کند برای همین است موهایم را کوتاه کرده ام این وصله ها به آغوش تنهایی من نمی چسبد . . . زمین قانون عجیبی دارد، هفت میلیارد آدم و فقط با یکی از آنها احساس تنهایی نمی کنی و خدا نکنه که آن یک نفر تنهایت بگذارد، آنوقت حتی با خودت هم غریبه میشوی . . . . . . نیستی و کوچه های تنهایی ام را هیچ شمعی روشن نمی کند بی تو هر شب شام ِ غریبان است . . . خسته از تمام جهان به خـــــــانه برمی گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی… . . . قامتم خم شده … دلــ ــــم گرفته … حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند … خودت میدانی … من به این نبودنت عادت ندارم . . . تنهایی را سربــازی فهمید که مرخصی داشت اما جایی برای رفتن نداشت . . . . . . ایـــــنـجــا همــه تــــــنهـان ! امّـــا خــــیـلــیـا هــــنـوز گــَـرمـَن ! مـــتـوجـّـه نــــشـدن ! . . . پرندگان هنگام پرواز مرز نمی شناسند و آدم ها هنگام دوست داشتن و آدم مرز را آفرید تا تنهایی اش را کوچک کند… . . . عشق اول هیچ وقت فراموش نمیشه چون اولین حسه که تنهاییتو پر کرده . . . . . . سکوت، یعنی گفتن در نگفتن، یعنی مقابله با شهوت رام نشدنی حرف، یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینی و شنیدن انحصاری لالائی قلبِ مادر در تنهایی محض . . . تنهایی ام فــــقـط ادّعــــا دارد ! بــا ایــن هـمه بـــزرگـی اش .. جــــای خــــالــی ات را پـــــر نــــمی کـــــــنــــد ! . . . تنهایی مهربانم کرده است شبیه سربازے که از روے برجک دیده بانـے براے تک تیر انداز آن سوے مرز دست تکان می دهد … . . . می دانی که من جز با تو با هر کس که باشم باز تنهایم…؟ . . . از همان ابتدا دروغ گفتند! مگر نگفتند که من و تو ، ما میشویم؟! پس چرا حالا من اینقدر تنهاست! از کی تو اینقدر سنگدل شد؟! اصلا این او را که بازی داد؟! که آمد و تو را با خود برد و شدید ما! می بینی…؟ قصه ی عشقمان! فاتحه ی دستور زبان را خوانده است ! . . . به تار تنهایی ام دست نزن من پیله ی سکوتی ژرفم بی نوازش تو … . . . درست مثل یک جزیره از همه طرف به تنهایی محدودم و چشم به راه یک کاشف! . . . آسمان هم که توباشی، بغلت خواهم کرد فکر گستردگی واژه نباش ، همه در گوشه تنهایی من جادارند . . . . . . آخ که درد دارم درد من از تو غریبترم من میان این همه از توی تنها هم تنهاترم آخ … کمتر لگد بزن تنهایی ! . . . من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهایی من شاد بمان . . . . . . خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تنهایی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …! . . . اتاق سوت و کورم جهان کوچکی است . . . برای سر کردن با این همه تنهایی و دلتنگی ! . . . دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ست که در حسرتت خاک می خورند چه اشتباه مهیبی ! آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کرد و مرا در پوشۀ تنهایی گذاشت ! . . . برای من نقشه نکش …! من جهات جغرافیایی را نمی‌شناسم و هنوز در کوچه‌هایی که با تو قدم زده‌ام گم می‌شوم؛ برای من نقشه نکش! در هیچ نقشه‌ای راهی به تنهایی من وجود ندارد … . . . بـَعضـے وَפֿــتـآ بـآیـَـכ مثه مـــــن تـَنهـآ بـآشـے، تـنهـآـے ِ تَنهـآ… هـے آهَنـگــ گوشـ بــכے، فِکــ ڪـُـنـے،هَمــہ چیـو بـریزـے تـُو פֿــوכتـــ تـآ مـَرز اِنفجـآر بـرـے… اونـوَפֿــ כر ِ اُتـآقـ ُ بـآز ڪـُـنے ُ بـآ هَمـوטּ لـَبـפֿـَـنـכ مـَسـפֿــَرــہ هَمیشگـے وـآنِــموכ ڪـُـنـے ڪـہ هَمــہ چے פֿــوبــہ! http://chakavack01.mihanblog.com 2017-12-14T15:02:09+01:00 text/html 2017-12-14T11:30:31+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ شاید آرام تر می شدم http://chakavack01.mihanblog.com/post/15321 <div align="center"><span style="font-family: franklin gothic medium"><font size="4"><font color="blue"><b>شاید <font color="yellowgreen">آرام تر </font>میشدم<br> <font color="yellowgreen">فقط</font> و فقط ........<br> اگر <font color="yellowgreen">میفهمیدی</font>.....<br> شعرهایم به همین <font color="yellowgreen">راحتی</font> که می خوانی<br> نــــوشته نشده اند!!</b></font></font></span><br></div> text/html 2017-12-14T11:29:41+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ درد دل فراوان است http://chakavack01.mihanblog.com/post/15320 <div align="center"><font size="4"><font color="deepskyblue">درد دل فراوان است و تاب نوشتنم نیست<br> خسته ام بسیار و لیك توان خفتنم نیست<br> <br> نوشتم بر دل سفید كاغذ به سیه قلم عزلتم<br> گر چه بر سیاه دفترم جای نوشتنم نیست<br> همه نظر می كنند و سپس گذری،<br> تو گذری كن و سپس نظری؛<br> خوب می دانم با همان ساده نظر از دلم می گذری</font></font><br></div> text/html 2017-12-14T11:29:09+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ دوری پایان علاقه نیست http://chakavack01.mihanblog.com/post/15319 <div align="center"><b><span style="font-family: trebuchet ms"><font size="4"><font color="#9932cc"><font color="#ff8c00"><span style="font-family: arial"><font size="3">دوری پ<font color="darkred">ایان علاقه نی</font>ست<br> <br> و<br> <br> انتظار<br> <br> زیبات<font color="darkred">رین غم </font>دنیاست ...</font></span></font></font></font></span></b><br></div> text/html 2017-12-14T11:28:33+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ می خواهمت http://chakavack01.mihanblog.com/post/15318 <div align="center"><font size="4"><font color="deepskyblue">میخواهمت میدانی اما باورت نیست<br> <br> فکری به جز نا مهربانی در سرت نیست<br> <br> دیگر شدی هرچند"اما من همانم<br> <br> آری همان شوری که دیگر در سرت نیست<br> <br> من دوستت دارم تمام حرفم این است<br> <br> حرفی که عمری گفتم اما باورت نیست<br> <br> ای کاش در آغاز با من گفته بودی<br> <br> وقتی توان آمدن تا آخرت نیست</font></font><br></div> text/html 2017-12-14T11:28:12+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ یادته http://chakavack01.mihanblog.com/post/15317 <div align="center"><font size="4"><font color="olive">یادته یه روز بهم گفتی هر وقت خواستی گریه کنی برو زیر بارون که نکنه نامردی اشکاتو ببینه وبهت بخنده...<br> <br> گفتم: اگه بارون نیومد چی؟<br> <br> گفتی: اگه چشمای تو بباره آسمون هم گریش میگیره...<br> <br> گفتم: یه خواهش دارم، هر وقت آسمون چشام خواست بباره تنهام نزار.<br> <br> گفتی: چشم عزیزم<br> <br> حالا من دارم گریه میکنم و آسمون نمی باره... تو هم اون دور دورا ایستادی و به من میخندی...<br> <br> خیلی نامردی... </font></font><br></div> text/html 2017-12-14T11:27:38+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ آدم ها کنارت هستند http://chakavack01.mihanblog.com/post/15316 <div align="center"><span style="font-family: arial"><font size="3"><b>آدمــها کنــارت هستند . . <br> <br> تا کـــی؟ <br> <br> تا وقتـــی که به تو <font color="darkred">احتــیاج </font>دارند ! <br> <br> از پیشــت میروند یک روز . . <br> <br> کدام روز ؟ <br> <br> وقتی کســی <font color="darkred">جایت</font> آمد ! <br> <br> دوستــت دارند . . <br> <br> تا چه موقع ؟ <br> <br> تا موقعی که کسی دیگر را برای <font color="darkred">دوســت داشـتن</font> پیــدا کنـند ! <br> <br> میگویــند عاشــقت هســتند برای همیشه ! <br> <br> نه . . . ! <br> <br> فقط تا وقتی که نوبت <font color="red">بــــــازی</font> با تو تمام شود. . <br> <br> <font size="4">و این است بازی باهــم بودن . .</font></b></font></span><br></div> text/html 2017-12-14T11:25:11+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ ای فرشته نازل شده بر چشمانم ای شقایق زندگیم ای تنها ستاره آسمان قلبم ای زیباترین زیبایی های محبت ای بهانه خواب شب هایم ای تنها نیاز زنده بودنم ای آغاز روز بودنم ای نیمه پنهان وجودم و تو ای یگانه عشق من http://chakavack01.mihanblog.com/post/15315 <div align="center"><font size="4"><font color="deepskyblue">ای فرشته ی نازل شده بر چشمانم<br> <br> ای شـــــــقـایــــق زنـــــدگــــی ام<br> <br> ای تـنـهـا سـتـاره ی آسـمـان قـلبم<br> <br> ای زیـبا ترین زیبایی های محبت<br> <br> ای بـهــانـه ی خـواب شـب هـایم<br> <br> ای تـنــها نـیــاز زنــده بــودنــــم<br> <br> ای آغـــــــاز روز بـــــودنــــــم<br> <br> ای نــیـــمــــه ی پـــنهان وجودم<br> <br> و تـــو ای یگانه عشق مـــن</font></font><br></div> text/html 2017-12-14T11:24:22+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ واژه ها قد نمی دهند http://chakavack01.mihanblog.com/post/15314 <div align="center"><font size="3"><span style="font-family: arial"><font color="#ff6699"><b>واژه ها ..<br> <br> قـَــد نمی دهند !!<br> <br> ارتفاع دلـــــتنگی ام را...<br> <br> من فقط ..<br> <br> سایهء نبودن تو را ..<br> <br> برسر شعـــــر ..<br> <br> مستدام می کنم..!!</b></font></span></font><br></div> text/html 2017-12-14T11:23:39+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ می سوزم http://chakavack01.mihanblog.com/post/15312 <div align="center"><font color="plum"><b><span style="font-family: comic sans ms"><font size="3"><font color="red">میسوزم</font>...</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: comic sans ms"><font size="3">میسوزم به حال <font color="red">دلـــــــــــــــــــم</font>....</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: comic sans ms"><font size="3">سالهاست</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: comic sans ms"><font size="3">آرزوهـــــــــــــایش</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: comic sans ms"><font size="3">بی جـــــــــــــواب مانده!!!!</font></span></b></font><br> <br></div> text/html 2017-12-14T11:22:46+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ رفیق سر راهت که می روی http://chakavack01.mihanblog.com/post/15311 <div align="center"><font color="black"><b><font size="3"><span style="font-family: arial black">رفـ ـیـق ... <br> <br> سر راهتــــ که میروی <br> <br> من را هم جمع کن <br> <br> بگذار پشتــــ در !<br> <br> <font color="red">شکسته </font>ام ...!</span></font></b></font><br></div> text/html 2017-12-14T11:20:50+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ در غریبی هرچه نالیدم http://chakavack01.mihanblog.com/post/15310 <div align="center"><font size="4"><font color="deepskyblue">در غریبی هر چه نالیدم کسی یادم نکرد<br> در قفس جان دادم وصیاد ازادم نکرد<br> من نخواهم زین قفس صیاد ازادم کند<br> دوست دارم در غریبی دوستان یادم کنند</font></font><br></div> text/html 2017-12-14T11:13:07+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ کاشکی گاهی وقتا خدا از پشت اون ابرا میومد http://chakavack01.mihanblog.com/post/15309 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_876927"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial"><font size="4"><font color="sienna"><b>کاشکی گاهی وقتا خدا از پشت اون ابر ها میومد بیرون</b><br> </font></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="4"><font color="sienna"><b>و گوشم رو محکم می گرفت و داد می زد که</b></font></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="4"><font color="sienna"><b><font color="red">آهـــــــــــــــــای</font> !!!</b></font></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="4"><font color="sienna"><b>بگیر بشین سر جات اینقده غر نزن…. همینه که هست !</b></font></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="4"><font color="sienna"><b>بعد یک چشمک می زد و آروم توی گوشم می گفت</b></font></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="4"><font color="sienna"><b>همه چی درست میشه….</b></font></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="4"><font color="sienna"><b>*****</b></font></font></span></div> </blockquote> </div> </div><br></div> text/html 2017-12-13T09:50:11+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ آدم ها که عوض می شوند http://chakavack01.mihanblog.com/post/15308 <div align="center"><font size="4"><font color="purple">آدمـــــ هـا کـه " عـوض " می شونـد ... <br> <br> <br> از " سـلام " و " شـب بـخیـر " گـفتـنشان<br> <br> <br> مـی شود ایـن را فـهمیـد !<br> <br> <br> از "بوسه هایشان "<br> <br> <br> از " حـرف هـا " و " نـگاه هـا "<br> <br> <br> از گـودال هـای ِ عـمیـقی کـه<br> <br> <br> بیـن ِ تــو و خـودشان می کـَـنـند<br> <br> <br> و تـویـش را پُــر از دلیـل مـی کُنـند..! </font></font><br></div> text/html 2017-12-13T09:49:29+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ برای نبودن که همیشه لازم نیست http://chakavack01.mihanblog.com/post/15307 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_876768"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: arial"><b><font color="#cc33cc"><b>برای نبودن که . . .</b></font></b></span></font><br> <br> <font size="4"><span style="font-family: arial"><b><font color="#cc33cc"><b> همیشه لازم نیست راه دوری رفته باشی</b></font></b></span></font><br> <br> <font size="4"><span style="font-family: arial"><b><font color="#cc33cc"><b> میتوانی همین جا</b></font></b></span></font><br> <br> <font size="4"><span style="font-family: arial"><b><font color="#cc33cc"><b> پشت تمـــام ِ <font color="black">بغضهایت</font> ، گم شده باشی</b></font></b></span></font></div> </blockquote> </div> </div><br></div> text/html 2017-12-13T09:49:01+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ روزی تو خواهی آمد http://chakavack01.mihanblog.com/post/15306 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_876699"> <blockquote class="postcontent restore "> <font color="#ee82ee">روزی</font><font color="#008000"><br> <br> </font><font color="#3399ff">تو </font><font color="#008000">خواهی آمد<br> <br> از </font><font color="#ee82ee">کوچه های </font><font color="#3399ff">باران</font><font color="#008000"><br> <br> تا<br> <br> از </font><font color="#ee82ee">دلم </font><font color="#008000">بشویی<br> <br> غمهای </font><font color="#ee82ee">روزگاران</font><font color="#008000">...</font> </blockquote> </div> </div><br></div>