ღ پـرسـه خـیـال در کـوچـه تـنـهـایـی ღ همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و شیرین لیلی و مجنون ویس و رامین پیر مرد و پیرزن “تو” و اون “من” و تنهایی… . . . شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می کند برای همین است موهایم را کوتاه کرده ام این وصله ها به آغوش تنهایی من نمی چسبد . . . زمین قانون عجیبی دارد، هفت میلیارد آدم و فقط با یکی از آنها احساس تنهایی نمی کنی و خدا نکنه که آن یک نفر تنهایت بگذارد، آنوقت حتی با خودت هم غریبه میشوی . . . . . . نیستی و کوچه های تنهایی ام را هیچ شمعی روشن نمی کند بی تو هر شب شام ِ غریبان است . . . خسته از تمام جهان به خـــــــانه برمی گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی… . . . قامتم خم شده … دلــ ــــم گرفته … حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند … خودت میدانی … من به این نبودنت عادت ندارم . . . تنهایی را سربــازی فهمید که مرخصی داشت اما جایی برای رفتن نداشت . . . . . . ایـــــنـجــا همــه تــــــنهـان ! امّـــا خــــیـلــیـا هــــنـوز گــَـرمـَن ! مـــتـوجـّـه نــــشـدن ! . . . پرندگان هنگام پرواز مرز نمی شناسند و آدم ها هنگام دوست داشتن و آدم مرز را آفرید تا تنهایی اش را کوچک کند… . . . عشق اول هیچ وقت فراموش نمیشه چون اولین حسه که تنهاییتو پر کرده . . . . . . سکوت، یعنی گفتن در نگفتن، یعنی مقابله با شهوت رام نشدنی حرف، یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینی و شنیدن انحصاری لالائی قلبِ مادر در تنهایی محض . . . تنهایی ام فــــقـط ادّعــــا دارد ! بــا ایــن هـمه بـــزرگـی اش .. جــــای خــــالــی ات را پـــــر نــــمی کـــــــنــــد ! . . . تنهایی مهربانم کرده است شبیه سربازے که از روے برجک دیده بانـے براے تک تیر انداز آن سوے مرز دست تکان می دهد … . . . می دانی که من جز با تو با هر کس که باشم باز تنهایم…؟ . . . از همان ابتدا دروغ گفتند! مگر نگفتند که من و تو ، ما میشویم؟! پس چرا حالا من اینقدر تنهاست! از کی تو اینقدر سنگدل شد؟! اصلا این او را که بازی داد؟! که آمد و تو را با خود برد و شدید ما! می بینی…؟ قصه ی عشقمان! فاتحه ی دستور زبان را خوانده است ! . . . به تار تنهایی ام دست نزن من پیله ی سکوتی ژرفم بی نوازش تو … . . . درست مثل یک جزیره از همه طرف به تنهایی محدودم و چشم به راه یک کاشف! . . . آسمان هم که توباشی، بغلت خواهم کرد فکر گستردگی واژه نباش ، همه در گوشه تنهایی من جادارند . . . . . . آخ که درد دارم درد من از تو غریبترم من میان این همه از توی تنها هم تنهاترم آخ … کمتر لگد بزن تنهایی ! . . . من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهایی من شاد بمان . . . . . . خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تنهایی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …! . . . اتاق سوت و کورم جهان کوچکی است . . . برای سر کردن با این همه تنهایی و دلتنگی ! . . . دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ست که در حسرتت خاک می خورند چه اشتباه مهیبی ! آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کرد و مرا در پوشۀ تنهایی گذاشت ! . . . برای من نقشه نکش …! من جهات جغرافیایی را نمی‌شناسم و هنوز در کوچه‌هایی که با تو قدم زده‌ام گم می‌شوم؛ برای من نقشه نکش! در هیچ نقشه‌ای راهی به تنهایی من وجود ندارد … . . . بـَعضـے وَפֿــتـآ بـآیـَـכ مثه مـــــن تـَنهـآ بـآشـے، تـنهـآـے ِ تَنهـآ… هـے آهَنـگــ گوشـ بــכے، فِکــ ڪـُـنـے،هَمــہ چیـو بـریزـے تـُو פֿــوכتـــ تـآ مـَرز اِنفجـآر بـرـے… اونـوَפֿــ כر ِ اُتـآقـ ُ بـآز ڪـُـنے ُ بـآ هَمـوטּ لـَبـפֿـَـنـכ مـَسـפֿــَرــہ هَمیشگـے وـآنِــموכ ڪـُـنـے ڪـہ هَمــہ چے פֿــوبــہ! http://chakavack01.mihanblog.com 2017-06-25T14:31:33+01:00 text/html 2017-06-25T09:37:27+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ از یه جایی به بعد نه این که فایده نداشته باشه http://chakavack01.mihanblog.com/post/13515 <div align="center"><font color="navy"><b><span style="font-family: arial"><font size="4">از یه جایی به بعد</font></span></b></font><br> <br> <font color="navy"><b><span style="font-family: arial"><font size="4">نه این که فایده نداشته باشه ها</font></span></b></font><br> <br> <font color="navy"><b><span style="font-family: arial"><font size="4">نه</font></span></b></font><br> <br> <font color="navy"><b><span style="font-family: arial"><font size="4">ارزشش رو دیگه نداره</font></span></b></font><br></div> text/html 2017-06-25T09:36:35+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ امروز در قلبم برای همیشه پلمپ شد http://chakavack01.mihanblog.com/post/13514 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_766378"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial"><font color="purple"><font size="3"><b>امــــروز</b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font color="purple"><font size="3"><b> در <font color="red">قــلبـــــم</font></b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font color="purple"><font size="3"><b> بـــرای همیشه <font color="red">پلمپ</font> شــــد!</b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font color="purple"><font size="3"><b> به جــــرم دوست داشتن های <font color="red">بـــی مورد</font></b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font color="purple"><font size="3"><b> لطفا دیـــگر<font color="red"> سراغ </font>آن نیاییـــد</b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font color="purple"><font size="3"><b> حــتـــی با مجـــوز رسمی از <font color="red">عقل</font>!</b></font></font></span></div> </blockquote> </div> </div><br></div> text/html 2017-06-25T09:35:51+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ من چشم هایم را بستم http://chakavack01.mihanblog.com/post/13513 <div align="center"><font size="3"><font color="indigo">من چشمهایـــم را بستم و تو قایــم شدی ..<br> <br> من هنـــوز روزها را می شــمارم!..<br> <br> و تـــو پیدا نمیشوی !..<br> <br> یا من بازی را بلــد نیستم !<br> <br> یا تو جر زدی !</font></font><br></div> text/html 2017-06-25T09:35:12+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ سال ها رفت http://chakavack01.mihanblog.com/post/13512 <div align="center"><font color="purple"><b><span style="font-family: b titr"><span style="font-family: tahoma"><font size="3">سالها رفت و هنوز</font></span></span><br> <span style="font-family: b titr"><span style="font-family: tahoma"><font size="3">یک نفر نیست بپرسد از من</font></span></span><br> <span style="font-family: tahoma"><font size="3"> که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟</font></span><br> <span style="font-family: tahoma"><font size="3">صبح تا نیمه ی شب منتظری</font></span><br> <span style="font-family: tahoma"><font size="3">همه جا می نگری</font></span><br> <span style="font-family: tahoma"><font size="3">گاه با ماه سخن می گویی</font></span><br> <span style="font-family: tahoma"><font size="3">گاه با رهگذران،خبر گمشده ای می جویی</font></span><br> <span style="font-family: b titr"><span style="font-family: tahoma"><font size="3">راستی گمشده ات کیست؟</font></span></span><br> <span style="font-family: b titr"><span style="font-family: tahoma"><font size="3">کجاست؟</font></span></span><br> <span style="font-family: tahoma"><font size="3">صدفی در دریا است؟</font></span><br> <span style="font-family: b titr"><span style="font-family: tahoma"><font size="3">نوری از روزنه فرداهاست</font></span></span><br> <span style="font-family: b titr"><span style="font-family: tahoma"><font size="3">یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...؟</font></span></span></b></font><br></div> text/html 2017-06-25T09:34:28+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ باز آسمان غمگین است http://chakavack01.mihanblog.com/post/13511 <div align="center"><span style="font-family: arial"><font size="4"><font color="darkred">باز آسمان غمگین است<br> باز دل ها خونین است<br> باز اشک چشم مادر<br> نشان از دل پردرد است<br> باز دستان خسته پدر<br> حاکی از کار سخت است<br> باز دل نالان من<br> خسته از این روزگار است<br> باز لطف و رحمت خدا<br> جای باران نازل است<br> باز زیبایی باران <br> مرهم دل پردرد است<br> باز دل پاک کودکان <br> خالی از هر گونه غم است</font></font></span><br></div> text/html 2017-06-25T09:33:07+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ نگران نباش http://chakavack01.mihanblog.com/post/13510 <div align="center"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma"><font color="DarkOrchid"><b>نگران نباش ؛<br> حال دلم خوب است !!!<br> نه از شیطنت های کودکانه اش خبری هست ؛<br> نه از شیون های مداومش ، به وقت ِ خواستن ِ تو ...!<br> <br> آرام ؛<br> جوری که نبینی و نشنوی ؛<br> گوشه ای نشسته ؛<br> و رویاهایش را به خاک می سپارد ...!</b></font></span></font><br></div> text/html 2017-06-24T10:38:21+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ حیف شد http://chakavack01.mihanblog.com/post/13509 <div align="center"><b><i><font color="yellowgreen"><font size="3">حیــــف شـــــد ...... !!! <br> <br> نشـانـی اشتبـاه بــود .... <br> <br> کـوچـۀ دلـــت بــن بســـت خلـوتـی نبـود <br> <br> مــــن ..... از اتـوبـانِ شلــوغـی .... گـذشتـمـ</font></font></i></b><br></div> text/html 2017-06-24T10:36:48+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ باران قصیده واری غمناک آغاز کرده بود http://chakavack01.mihanblog.com/post/13508 <div align="center"><span style="font-family: arial black"><font size="4"><font color="red">باران قصیده واری<br> <br> -غمناک -<br> <br> آغاز کرده بود.<br> <br> می خواند و باز می خواند<br> <br> بغض هزار ساله دردش را انگار می گشود.<br> <br> اندوه زاست زاری خاموش!<br> <br> نا گفتنی است... اینهمه غم؟!<br> <br> نا شنیدنی است!<br> <br> پرسیدم این نوای حزین در عزای کیست؟<br> <br> گفتند اگر تو نیز<br> <br> از اوج بنگری <br> <br> خواهی هزار بار از و تلخ تر گریست!</font></font></span><br></div> text/html 2017-06-24T10:36:05+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ مست از تو می رقصم http://chakavack01.mihanblog.com/post/13507 <div align="center"><span style="font-family: Verdana"><font size="3"><font color="deepskyblue"><b>مستـ از تو<br> <br> مــے رقصمـ تا سرگیـــجــہ<br> <br> تا تار شدטּ اتاقـ<br> <br> تا سیاهـ تر شدטּ چشممـ<br> <br> تا نبینمـ<br> <br> نبودنـ بــے دلیلتـ را ../.</b></font></font></span><br></div> text/html 2017-06-24T10:35:26+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ دست هایم این روزها بوی حافظ می دهند http://chakavack01.mihanblog.com/post/13505 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_765613"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="purple"><b>دست هایم</b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="purple"><b> این روزها بوی <font color="red">حافظ</font> می دهند </b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="purple"><b><font color="red"> تـفال</font> که می زنم </b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="red"><b> کنعـانم </b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="purple"><b> بدجـور </b></font></font></span><font color="purple"><br> </font><font color="purple"><br> </font><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="purple"><b><font color="red"> یوسفش را</font> می خواهد ... </b></font></font></span></div> </blockquote> </div> </div><br></div> text/html 2017-06-24T10:34:45+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ به این دهان خشک دیگر عادت کرده ام http://chakavack01.mihanblog.com/post/13504 <div align="center"><font color="DarkRed"><b><span style="font-family: Arial"><font size="3">به این دهانــِ خُشکــ دیگَر عآدت کرده اَمـــ</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: Arial"><font size="3">سالهـای زیادی است که بُـزاقَش را نگاه می دارم</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: Arial"><font size="3">به اُمید روزی که وقتی تو را می بینمـــ ،</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: Arial"><font size="3">پیش کشی درخور برایت داشته باشمـــ </font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: Arial"><font size="3">تـُـفـــــــ به تـــــــو</font></span></b></font><br></div> text/html 2017-06-24T10:33:54+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ تنهایی یعنی عبور می کنم http://chakavack01.mihanblog.com/post/13503 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_765469"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="navy">تنهایی</font> یعنی عبـور می کـنــم هـر روز</b><br> </font></span><span style="font-family: arial"><font size="3"><b>از کنـارِ نـــیمکت هـای <font color="navy">خالـی</font> پـارک</b><b> ...</b><br> </font></span><span style="font-family: arial"><font size="3"><b>طـوری کـه</b><br> </font></span><span style="font-family: arial"><font size="3"><b>انــگار کـسی در نـیـمکـت هـای آخـریـن</b><br> </font></span><span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="navy">انـتـظـارم</font> را می کـشد</b><b> ...</b><br> </font></span><span style="font-family: arial"><font size="3"><b> ... ... </b><b>و بـه آن جـا کـه می رسم</b><br> </font></span><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="black"><b>بـــــایـد</b><b> ...</b></font><br> </font></span><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="black"><b>وانـمـود کـنم کـه بـاز هــم <font color="navy">دیــر</font> رسیـده ام</b><b>..</b></font></font></span></div> </blockquote> </div> </div><br></div> text/html 2017-06-24T10:32:59+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ هی حواست کجاست http://chakavack01.mihanblog.com/post/13502 <div align="center"><font color="magenta"><b><i><font size="3"><span style="font-family: times new roman">هـــی....!<br> <br> <font color="black">حــــواستــــ كجـــــــــاس</font>........؟<br> <br> جلـــــو پـــــــــاتــــو نیگـــــــا كــــــنــ....<br> <br> <font color="red">دلــــــه هـــــــــا</font>.....! </span></font></i></b></font><br></div> text/html 2017-06-24T10:31:29+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلم چو کشتی بی ناخدا به سینه دریا دلم تو ای خدای مهربان تو این پناه بی کسان به سنگ غم مشکن http://chakavack01.mihanblog.com/post/13501 <div align="center"><span style="font-family: arial black"><font size="4"><font color="red">خودم تنها، تنها دلم<br> چو شام بی فردا دلم<br> <br> چو کشتی بی ناخدا<br> به سینه دریا دلم<br> <br> تو ای خدای مهربان<br> تو ای پناه بی کسان<br> <br> بسنگ غم مشکن دگر<br> چو شیشه مینا دلم<br> <br> تو هم برو ای بی وفا<br> مبر بر لب نام مرا<br> <br> دل تنگم بیگانه شد<br> نمی خواهد دیگر تو را<br> <br> نشان من دیگر مجو<br> حدیث دل دیگر مگو<br> <br> دلم شکسته زیر پا<br> نمی خواهد دیگر تو را<br> <br> تو ای خدای مهربان<br> تو ای پناه بی کسان<br> <br> بسنگ غم مشکن دگر<br> چو شیشه مینا دلم </font></font></span><br></div> text/html 2017-06-24T10:30:29+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ زندگی رسم خوشایندی است http://chakavack01.mihanblog.com/post/13500 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_764450"> <blockquote class="postcontent restore "> <b><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="purple"><div style="margin-right:40px">زندگی رسم خوشایندی است</div><div style="margin-right:40px">زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ</div><div style="margin-right:40px"> پرشی دارد اندازه عشق</div><div style="margin-right:40px">زندگی چیزی نیست که از یاد من و تو برود</div></font></font></div></b> </blockquote> </div> </div><br></div>