ღ پـرسـه خـیـال در کـوچـه تـنـهـایـی ღ همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و شیرین لیلی و مجنون ویس و رامین پیر مرد و پیرزن “تو” و اون “من” و تنهایی… . . . شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می کند برای همین است موهایم را کوتاه کرده ام این وصله ها به آغوش تنهایی من نمی چسبد . . . زمین قانون عجیبی دارد، هفت میلیارد آدم و فقط با یکی از آنها احساس تنهایی نمی کنی و خدا نکنه که آن یک نفر تنهایت بگذارد، آنوقت حتی با خودت هم غریبه میشوی . . . . . . نیستی و کوچه های تنهایی ام را هیچ شمعی روشن نمی کند بی تو هر شب شام ِ غریبان است . . . خسته از تمام جهان به خـــــــانه برمی گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی… . . . قامتم خم شده … دلــ ــــم گرفته … حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند … خودت میدانی … من به این نبودنت عادت ندارم . . . تنهایی را سربــازی فهمید که مرخصی داشت اما جایی برای رفتن نداشت . . . . . . ایـــــنـجــا همــه تــــــنهـان ! امّـــا خــــیـلــیـا هــــنـوز گــَـرمـَن ! مـــتـوجـّـه نــــشـدن ! . . . پرندگان هنگام پرواز مرز نمی شناسند و آدم ها هنگام دوست داشتن و آدم مرز را آفرید تا تنهایی اش را کوچک کند… . . . عشق اول هیچ وقت فراموش نمیشه چون اولین حسه که تنهاییتو پر کرده . . . . . . سکوت، یعنی گفتن در نگفتن، یعنی مقابله با شهوت رام نشدنی حرف، یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینی و شنیدن انحصاری لالائی قلبِ مادر در تنهایی محض . . . تنهایی ام فــــقـط ادّعــــا دارد ! بــا ایــن هـمه بـــزرگـی اش .. جــــای خــــالــی ات را پـــــر نــــمی کـــــــنــــد ! . . . تنهایی مهربانم کرده است شبیه سربازے که از روے برجک دیده بانـے براے تک تیر انداز آن سوے مرز دست تکان می دهد … . . . می دانی که من جز با تو با هر کس که باشم باز تنهایم…؟ . . . از همان ابتدا دروغ گفتند! مگر نگفتند که من و تو ، ما میشویم؟! پس چرا حالا من اینقدر تنهاست! از کی تو اینقدر سنگدل شد؟! اصلا این او را که بازی داد؟! که آمد و تو را با خود برد و شدید ما! می بینی…؟ قصه ی عشقمان! فاتحه ی دستور زبان را خوانده است ! . . . به تار تنهایی ام دست نزن من پیله ی سکوتی ژرفم بی نوازش تو … . . . درست مثل یک جزیره از همه طرف به تنهایی محدودم و چشم به راه یک کاشف! . . . آسمان هم که توباشی، بغلت خواهم کرد فکر گستردگی واژه نباش ، همه در گوشه تنهایی من جادارند . . . . . . آخ که درد دارم درد من از تو غریبترم من میان این همه از توی تنها هم تنهاترم آخ … کمتر لگد بزن تنهایی ! . . . من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهایی من شاد بمان . . . . . . خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تنهایی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …! . . . اتاق سوت و کورم جهان کوچکی است . . . برای سر کردن با این همه تنهایی و دلتنگی ! . . . دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ست که در حسرتت خاک می خورند چه اشتباه مهیبی ! آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کرد و مرا در پوشۀ تنهایی گذاشت ! . . . برای من نقشه نکش …! من جهات جغرافیایی را نمی‌شناسم و هنوز در کوچه‌هایی که با تو قدم زده‌ام گم می‌شوم؛ برای من نقشه نکش! در هیچ نقشه‌ای راهی به تنهایی من وجود ندارد … . . . بـَعضـے وَפֿــتـآ بـآیـَـכ مثه مـــــن تـَنهـآ بـآشـے، تـنهـآـے ِ تَنهـآ… هـے آهَنـگــ گوشـ بــכے، فِکــ ڪـُـنـے،هَمــہ چیـو بـریزـے تـُو פֿــوכتـــ تـآ مـَرز اِنفجـآر بـرـے… اونـوَפֿــ כر ِ اُتـآقـ ُ بـآز ڪـُـنے ُ بـآ هَمـوטּ لـَبـפֿـَـنـכ مـَسـפֿــَرــہ هَمیشگـے وـآنِــموכ ڪـُـنـے ڪـہ هَمــہ چے פֿــوبــہ! http://chakavack01.mihanblog.com 2017-10-21T04:23:20+01:00 text/html 2017-10-19T09:47:38+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ چند روز است http://chakavack01.mihanblog.com/post/14784 <div align="center"><font color="black"><b><font size="3"><span style="font-family: times new roman">چنـد روز استــــ ...<br> <br> دائـــم بــه <font color="red">زیـــر ِ دل اتـــ</font> فکــرمیکنــــمـ .. <br> <br> <font color="red">خــوشـی هــــا</font> دقیقا کجـــایـش زدند ؟؟ <br> <br> کــــه راحــت <font color="red">قیــد همـــه چیــــز را زدی</font> !!؟</span></font></b></font><br></div> text/html 2017-10-19T09:47:01+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ می پسندم http://chakavack01.mihanblog.com/post/14783 <div align="center"><b><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="darkorchid">مے پسـندم پاییـز را<br> <br> که معافـم مے کنـد<br> <br> از پنـهان کردن ِ<br> <br> دردے که در صـدایم مے پیچـد ُ<br> <br> اشکے که در نگاهـم مے چرخـد ؛<br> <br> آخر همه مـے داننـد<br> <br> سـرما خورده ام !</font></font></span></b><br></div> text/html 2017-10-19T09:46:01+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ چند وقتی است http://chakavack01.mihanblog.com/post/14782 <div align="center"><span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="mediumturquoise">چـند وقتیســتــــــــــ<br> <br> هــر چــه مـی گــردم<br> <br> هیــچ حرفــی بهتـــــر از سکــوتـــــــــــ پیدا نمی کنــــم ...<br> <br> نگـاهـــم امــا ...<br> <br> گاهــی حرفــــــــــ می زند<br> <br> گاهــی فریــاد می کشـــد .....<br> <br> و من همیشـــــه به دنبــــال کســـی می گردم<br> <br> کــه بفهمــد یکـــــــــ نگـــاه خستـــه<br> <br> چــه می خواهـد بگویـد...</font></b></font></span><br></div> text/html 2017-10-19T09:45:17+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ مدت هاست http://chakavack01.mihanblog.com/post/14781 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_840953"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="royalblue"><font color="teal">مدتهاست</font> مجازی <font color="teal">می خندم </font>…</font></b></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="royalblue"><font color="teal"> مجازی</font> شادم…</font></b></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="royalblue"> مجازی <font color="teal">عاشق</font> می شم …</font></b></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="royalblue"><font color="teal"> مجازی</font> دیگران رو <font color="teal">دلداری میدم </font>…</font></b></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="royalblue"><font color="teal"> اما</font>…اما <font color="teal">واقعی </font>تنهام</font></b></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="royalblue"><font color="teal"> واقعی</font> درد <font color="teal">می کشم </font></font></b></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="royalblue"><font color="teal"> و</font> واقعی </font></b></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="royalblue"> از <font color="teal">عشق های</font> مجازی </font></b></font></span><br> <span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="royalblue"> لطمه<font color="teal"> می بینم…</font></font></b></font></span></div> </blockquote> </div> </div><br></div> text/html 2017-10-19T09:44:36+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ آب در هاون کوبیدن است http://chakavack01.mihanblog.com/post/14780 <div align="center"><font color="black"><b><font size="3"><span style="font-family: times new roman"><div style="text-align: center;">آبــــ در هـــاون کــوبیــدنـــ استـــ<br> <br> اینکـــه <font color="darkred">مـَـن شعــر بِنــویسـَـم و تـــو فـــال قَهـــوه بگیـــریـــ</font> .<br> <br> وقتــی ؛ آخـَــرِ همــه ی شعــرهــای مَـن<br> <br> <font color="darkred">تــــو مـی آیــی</font> ؛<br> <br> و تــــهِ همــه ی فنجـــان هـــای تـــو<br> <br> <font color="darkred">مـَـن میـــــروَمــ</font> </div></span></font></b></font><br></div> text/html 2017-10-19T09:43:57+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ یادمان باشد http://chakavack01.mihanblog.com/post/14779 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_840879"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><font color="darkslategray">یادمان باشد...</font></font></b><br> <b><font size="2"><font color="#2f4f4f">به یاد هم باشیم...</font></font></b><br> <b><font size="2"><font color="#2f4f4f">شاید فردا در گذر جاده ها بی تفاوت از کنار هم بگذریم...</font></font></b><br> <b><font size="2"><font color="#2f4f4f">و بگوییم:</font></font></b><br> <b><font size="2"><font color="#2f4f4f">این غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود...</font></font></b></div> </blockquote> </div> </div><br></div> text/html 2017-10-19T09:43:17+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ چه فرقی می کند http://chakavack01.mihanblog.com/post/14778 <div align="center"><b><span style="font-family: b badr"><font size="3"><font color="indigo">چه فرقی می كند..<br> <br> در سیرك یا در خانه؟!!<br> <br> خنده ات كه تلخ باشد،<br> <br> دلت كــه خون باشد،<br> <br> تو هم دلقكی..!!<br> </font></font></span></b><br></div> text/html 2017-10-19T09:42:32+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ به کسی که دلش تنگ نمیشه http://chakavack01.mihanblog.com/post/14777 <div align="center"><font size="2"><font color="darkorchid"><b>به کـســی کــه دلـ ـش تنـ ـگـ نمـیشــه نگیـــد :<br> <br> دلــ ـ ــ ــم بـــراتــ تنـــگه ...<br> <br> چون پــاســـخ ـهمیشــه یا لبـخنــد استـــ<br> <br> یـــــا<br> <br> تــو لطـفـــ داری !!! . . .</b></font></font><br></div> text/html 2017-10-19T09:42:03+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ کاش هر روز جمعه بود http://chakavack01.mihanblog.com/post/14776 <div align="center"><font color="blue"><b><font size="2">کـاش هر روز جـمعه بـود<br> <br> آن وقـت می تـوانستـم<br> <br> دلتـنگی هایـم را<br> <br> بـر گردن غـروبـش بیـانـدازم</font></b></font><br></div> text/html 2017-10-19T09:41:03+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ هر آهنگی که گوش می دهم http://chakavack01.mihanblog.com/post/14775 <div align="center"><font color="darkorchid"><b><span style="font-family: arial"><font size="4">هر آهنگی که گوش میدهم ،</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: arial"><font size="4"> به هر زبانی که باشد ،</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: arial"><font size="4"> بغضم را میشکند </font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: arial"><font size="4"> نمی دانم </font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: arial"><font size="4"> بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است</font></span></b><br> <br> <b><span style="font-family: arial"><font size="4"> ....</font></span></b></font><br></div> text/html 2017-10-19T09:39:37+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ وقتی مرا شما خطاب می کنی http://chakavack01.mihanblog.com/post/14774 <div align="center"><span style="font-family: arial"><font size="4"><font color="royalblue"><b>وقتـــی مــــــرا " شمــــا " خطابــ میکنی!<br> <br> منــــی که تـا دیــــروز عـــــــــــزیز دلـتــــــــ . بودم<br> <br> درد دارد ،<br> <br> درد . .</b></font></font></span><br></div> text/html 2017-10-18T10:33:29+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ به سرنوشت بگویید http://chakavack01.mihanblog.com/post/14773 <div align="center"><span style="font-family: arial"><font size="3"><b><font color="darkred">به ســـرنوشـت بگـــــویــــــید<br> <br> اسباب بازی هایـــــش بی جان نیستــــند ؛<br> <br> آدمنــد ،<br> <br> می شكـــــنــــنـد ....<br> <br> <font color="sienna">آرام تـــــــــر ... !</font></font></b></font></span><br></div> text/html 2017-10-18T10:32:12+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ نه از تنهایی می ترسم http://chakavack01.mihanblog.com/post/14772 <div align="center"><span style="font-family: Arial"><font size="3"><b><font color="Navy">نــه از <font color="Red">تنهـــــایی</font> می ترســــم<br> <br> نــه از<font color="Red"> تنهــــا </font>مـــاندنـــــ<br> <br> تـــرسـمـــــ از<br> <br> <font color="Red">تنهـــا </font>بــــودنـــــ در كنـــار دیگـــــری استـــــ ...</font></b></font></span></div><div align="center"><span style="font-family: Arial"><font size="3"><b><font color="Navy"><br></font></b></font></span></div><div align="center"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEaO6Zgo70Z0p5eCxh2j6VNBq-VNqp82LhVx2xqHgalO9X99uelbBevf5G" alt="" border="0"></div> text/html 2017-10-18T10:31:32+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ گفت http://chakavack01.mihanblog.com/post/14771 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_840164"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><font color="darkslategray">گفت:</font></font></b><br> <b><font size="2"><font color="#2f4f4f">دعا کنی می اید...</font></font></b><br> <b><font size="2"><font color="#2f4f4f">گفتم:</font></font></b><br> <b><font size="2"><font color="#2f4f4f">انکه با دعا بیاید به نفرینی می رود...</font></font></b></div> </blockquote> </div> </div><br></div> text/html 2017-10-18T10:30:27+01:00 chakavack01.mihanblog.com مــعـــصومهـ چشمانم خسته است http://chakavack01.mihanblog.com/post/14770 <div align="center"><b><span style="font-family: Georgia"><font size="3">چشمانم خسته است<br> </font></span><span style="font-family: Georgia"><font size="3"> <br> </font></span><span style="font-family: Georgia"><font size="3"> و<br> </font></span><span style="font-family: Georgia"><font size="3"> <br> </font></span><span style="font-family: Georgia"><font size="3"> نبض ذهنم افتاده،<br> </font></span><span style="font-family: Georgia"><font size="3"> <br> </font></span><span style="font-family: Georgia"><font size="3"> کاش یک قدم نگاهت نزدیکتر بود ..</font></span></b></div><div align="center"><b><span style="font-family: Georgia"><font size="3"><br></font></span></b></div><div align="center"><img src="http://abz-boy.persiangig.com/EXCLUSIVE/d.jpg" alt="" border="0"></div>